Artikler om materiellet til banen

Langelands Folkeblad
27. 4. 1911

Skønt vi endnu ikke har faaet vor Bane aabnet, kan der allerede meldes om det første Toguheld.
Baade i Gaar og i Dag er en af de nye store Godsvogne, der staar inde på Baneterrænet. løbet af Sporet. Uheldet skyldes en forsænkning af den ene Skinne.
Den sidste vogn Staar endnu med de to Hjul ved Siden af Sporet og gør Linien ufarbar.

Langelands Folkeblad
Den 16. maj 1911

Langelandsbanen


Med Færgen fra Tyskland ankom i Gaar til Gedser 3 Lokomotiver til Langelandsbanen.
Herfra førtes de videre pr. Bane til Orehoved, hvorfra de gaar med Færgen til Rudkøbing.
Færgen med de tre Lokomotiver ventes hertil i Eftermiddag, men endnu ved 5-Tiden den ikke ankommet.

(Færgen "Marie" der skulle fragte lokomotiver og vogne fra Orehoved til Rudkøbing, var ikke ledig, så materiellet kom først til Rudkøbing d. 26. 5., se artikel i Langeklands Folkeblad fra 20. 5.)

Langelands Avis
Den 16. maj 1911

Tre Lokomotiver til Langelandsbanen ankom i Gaar fra Tyskland med Færgen til Gedser. De førtes herfra til Orehoved, hvorfra de føres til Rudkøbing.

Langelands Folkeblad
Den 20. maj 1911

Lokomotiverne til Banen, som forleden ankom til Orehoved, er endnu ikke bragt hertil.De vil først ankomme hertil sidst i den kommende Uge, da Færgen, der skal sejle dem hertil, ikke er disponibel før.

Langelands Folkeblad
Den 26. maj 1911

De nye Lokomotiver

I Formiddags Kl. 11½ ankom Dampfærgen "Marie" fra Orehoved med 3 Lokomotiver og 4 aabne Godsvogne til Langelandsbanen.
Færgen forlod havnen 2 Timer senere.

Langelands Avis
Den 26. maj 1911

Langelandsbanen

Dampfærgen "Marie" indkom i Dag fra Orehoved med 3 Lokomotiver og 4 aabne Godsvogne.
Dette materiel er tysk Arbejde og kommer fra Cassel. Lokomotiverne alene repræsenterer den smukke sum af c. 70.000 kr.
I Morgen og Overmorgen kommer Færgen igen, og Banen vil da have faaet alt sit rullende Materiel.

Langelands Avis
Den 27. maj 1911

De første Personvogne til Langelandsbanen, 5 III. Kl.s, ankom i Dag med Dampfærgen "Marie".
Vognene, der er leverede af Fabrikken "Scandia", Randers, er en nyeste konstruktion med Gennemgang i Midten og Siddepladser i Siderne.
Vognene er nydeligt indrettet, det Indre er holdt i lyse Farver, og der er indlagt elektrisk Lys overalt.
I en af Vognene er indrettet et særdeles hyggeligt og komfortabelt Postkontor.

Langelands Folkeblad
27. maj 1911

Materiel til Banen

Færgen ankom atter i Dag hertil med 5 Personvogne nog 2 Godsvogne. Den ventes hertil igen i Morgen Formiddag med flere Personvogne, hvorefter Banens hele rullende Materiel er bragt hertil.

Langelands Folkeblad
29. maj 1911

De første Personvogne i Langelandsbanen ankom hertil i Gaar Formiddag. Der er nu kun tilbage 3 Bænkevogne til Selskabsrejser - 1 Bænkevogn er ankommen -, 2 Bagagevogne samt Motorvognen. Disse resterende Vogne vil ankomme om en halv Snes Dage, og dermed er Banens Materiel bragt hertil.
Personvognene, der er leverede fra "Scandia" i Randers, bestaar af 3 tredje Kl.s, 1 anden kl.s, 3 kombinerede /2. og 3. Kl.) samt 2 Post- og Personvogne. Alle vognene er Gennemgangsvogne. De 3 tredje Kl.s og den ene 2. Kl.s er med Gang i Midten og Sæder ved Siderne, mens de kombinerede Vogne er indrettet med Gang ved den ene Side. I disse er der tillige anbragt Kloset saavel til 3. som 2. Kl.
Dert vil altsaa kunne spadseres fra den ene Ende af Toget til den anden. Alle Vognene er forsynet med Vacuum Nødbremse og Elektrisk Lys. Strømmen hertil faas fra en Akumulator. Personvognene er særdeles elegante og gør et lyst og hyggeligt indtryk. 3. Kl. Kupeerne er lysmalede, og Sæderne i 2. Kl. kupeerne er betrukket med rødbrunt Plyds.

Det ene af de tre Lokomotiver, der er fabrikerede i Cassel, er allerede monteret, og har i dag været underkastet prøve.
Nu er der kun tilbage at ønske at Banen snart kunne aabnes for Driften.

Langelands Folkeblad
5. juli 1911

Materiel til Banen

Dampfærgen "Marie" , Kaptejn Schmidt, Fredericia ankom i Dag ved Middagstid hertil fra Vordingborg med 5 Bænkvogne og en Motorvogn til Banen
Færgen returnerede allerede kl 12½ til Købernhavn

Langelands Avis
6. juli 1911

Ind- & udgaaenden Skibe

Dampfærgen "Marie", I. Schmidt, af Fredericia, fra Vordingborg med Banemateriel.
(Færgen Marie var hjemmehørende i Fredericia, men sejlede nogle år på ruten Masnedø-Orehoved)


LB 4  ankommer til Rudkøbing
I langelands Avis den 5. november 1914, kunne man læse om LB 4 ankomst til Rudkøbing med damperen "Stärkodder" der kom til Rudkøbing med en ladning træ fra Göteborg d. 4. november. På dækket medførte den LB 4, der var længe ventet, som afløser for banens dampmororvogn, der havde kostet mange penge og bryderier for banen.
Billeded af LB 4 under udskibning fra Trolhättan, på dæket af et mindre fragtskib, kendes fra bogen Langelandsbanen, af B. Wilcke og P. Thomassen.
Det var banens eget mandskab der under ledelse af driftsbestyrer A Bülov fik lokomotivet, der vejede 24 t. sat i land.