Mini mindeudstilling 2012

Mini mindeudstilling for at markere 50 års dagen for Langelandsbanens lukning


I anledning af 50 års-dagen  for lukningen af Langelandsbanen, lørdag den 29. september 2012, afholdtes der en mini mindeudstilling på Hotel Skandinavien i Rudkøbing.
Der blev udstillet modeller af materiel i målestok 1:32 (Spor 1), plancher, billedmapper med fotos og postkortsamling "Langelandsbanen".
Udstillingen var åben fra klokken 10:00 til 16:00, og der blev talt 70 besøgende.
Arrangør: www.langelandsbanesvenner.dk
Byggesæt til modellerne: Profiler i Norge, www.proinor.no
Fotos fra udstillingen: Mogens Christensen


Klargøring til udstillingen: Arild Tangerud, Arne Nielsen og Kenneth Stæhr.


Modeller af personvognen C21, motorvogn M3/4, lukket godsvogn model Q samt lukket godsvogn model IB holdende foran Broløkke Trinbræt.

Modelbygning: Byggesæt fremstillet af Arild Tangerud fra Profiler i Norge: www.proinor.no


Plancher med historien omkring Broløkke trinbræt, samt plancher med oplysninger omkring banens posthistorie og forsendelser med frimærker og banemærker. Kaktussen i biledet stammer fra Tryggelev station, og blev foræret af stationsforstander H. Borgund til Lars Henriksen, på banens sidste tur. "Ungerne" i de små potter var 'aflæggere' der blev foræret til interesserede besøgende.Arild Tangerud viser en af sine modeller til Lisbeth Mollerup, personvogn C21, selv de mindste detaljer er med.


Model af personvogn C21, motorvogn M3/4, lukket godsvogn model Q og lukket godsvogn model IB foran Broløkke trinbræt.


Plancher med historie om Broløkke trinbræt, "post og pakker" samt udgravningen af kohavebakken.


Plancher med hvad der er tilbage af det rullende materiel fra Langelandsbanen, og artilel af Erik V. Petersen omkring  modelbygning af Kædeby Station.


På billedet ses: Foto af billetskab og biletter, gamle fotos med "banebørster" under anlæg af banen og luftfoto over havneområdet i Rudkøbing.


Lis Christensen og Lisbeth Mollerup, det hele er klart, nu ventes der kun på de besøgende!


Udstillingsplancher bagerst og forrest mapper med billeder og postkort.


Alle detaljer er med på modelbygningen af Broløkke trinbræt, sporet i forgrunden er "roesporet" der blev anlagt efter der kom færgeforbindelse fra Rudkøbing til Svendborg, og dér kunne sendes roer med banevogne til sukkerfabrikken i Odense.


Første gæst på udstillingen var Gert Larsen, som ses her sammen med Lisbeth Mollerup. Udstillingsplancher, billeder og postkort blev studeret grundigt af Gert Larsen, der en af de personer der har den største viden omkring Langelandsbanen, og som meget gerne øser ud af denne viden!


Alt blev studeret grundigt under udstillingen, Knud Petersen ses med siden til.


Modellerne kunne køre. Personvogn og motorvogn som sidste tog bestod af, var modeller af sammen vogne, som kørte sidste tur den 29 september 1962. I løbet af dagen blev det til flere "jubilæumskørsler".


Overskæringen ved Broløkke trinbræt.


Model af Motorvognene M3 og M4, de var oprindelig personvogne, der i 1929 og 1931 blev ombygget til motorvogne.


Arne Nielsen der har bygget Brolykke trinbræt, har fået alle detaljer med. I den ene venstre del var der ekspeditionslokale og i højre del var venterum. Postkassen fik banen et fast beløb årligt, for at tømme.


Interseen for postkort med banemotiver var stor. På billedet ses Leif Nielsen, Peer Møller Taasinge og Bjarne Wedel Lindberg.


Det blev til megen "banesnak". Her ses dem der fremstiller og bygger modellerne, Lis Christensen, Arne Nielsen, Arild Tangerug og Beate.


Bjarne Wedel Lindberg, sammen med Peer Møller Taasinge, ifærd med at studere banepostkort.


Knud-Erik Gravgaard Eriksen, Arne Nielsen, Lis Christensen og Leif Nielsen.


Kenneth Stæhr og Gert Larsen i snak omkring billeder fra banen.


Knud-Erik Gravgaard Eriksen kom og viste nogle overkørselsskilte, der stammede fra banestrækningen.


Gert Larsen havde taget turen helt fra Humlebæk samme dag. Han var den første gæst på udstillingen, og tog først hjem da udstiillingen lukkede!


Kaj Kromann Larsen ser på tog sammen med Arild tangerud og til højre i billedet ses Birte Andersen og Bo Andersen.


Ruth og Erik Christensen.


Edith Kromann Larsen og Erik Christensen.


Birte Andersen og Bo Andersen ser på billeder.


Mapperne blev studeret grundigt. I forgrunden Anneliese Mollerup, Birthe Andersen og Bo Andersen.


Hands Peter Jansen.


Mogens Christensen, Erik Vinding og Arild Tangerud


Kirsten og Svend Petersen. Kirstens mor, Karla Rasmussen, var den sidste stationsbestyrer på Krogsbjerg station.


"Sidste tog kørte igen" - Mogens Christensen, Arne Nilesen, Kenneth Stæhr og John Skredbjerg ser til at det foregår korrekt.