Rudkøbing-Lohals


Fire busser fra A/S Rudkøbing-Lohals Automobilrute (Rudkøbing), foran Rudkøbing station, nyindkøbte hos Kramer og Jørgensen, Horsens i 1917
(Foto ca. 1917 - kilde: Rudkøbing Byhistoriske Arkiv)

Rute:
Rudkøbing
Simmerbølle
Tullebølle
Tranekær
Bøstrup
Snøde
Lohals
Hou

Auromobilkørsel på Nordlangeland
29. 3. 1916 blev der holdt møde med deltagelse af 30 borgere på Hotel Langeland. Forpagter Fabrisius Korsebølle, fremlagde forslag til start af et aktieselskab, med det formål at etablere en regelmæssig automobilkørsel mellem Rudkøbing og Nordlangeland.
Det var ikke hensigten at automobilruten skulle være en sten i vejen for den planlagte nordbane, men kun fremskaffe gode trafikforhold, da man dengang mente, at der ville gå 6 - 7 år inden nordbanen kom. De fremmødte, heraf flere repræsentanter for byens handelsstand, stillede sig velvillige. Dog måtte forbindelsen på ingen måde kunne blive en hindring for den planlagte nordbane. Der blev stillet forslag om et samarbejde med jernbaneudvalgets mand, der vant tilslutning. Der blev regnet med tilskud fra postvæsnet og de interesserede kommuner.

Fra byrådsmødet 16. januar 1917, Rudkøbing Kommune
Anddragende fra A/S Rudkøbing-Lohals Automobilrute, om tilskud til opførelse af garage m. v.
Langelandsbanen stiller plads på Rudkøbing station til rådighed for selskabet, og Langelandsbanens driftbestyrer Bülow er ansat som direktør, og påtager sig ledelsen af driften, regnskab og billetsdalg. Banegården vil blive endepunkt for ruten. Personalet vil overvejende blive tantidmelønnet og må ikke modtage drikkepenge.
Til ruten er bestilt 2 store omnibusser a´ 12 personer og 2 mindre biler a´ 7 personer. Der skal køre 4 dobbeltture dagligt. Kommunen stillede sig velvilligt overfor selskabets anddragende. I stedet for et fast tilskud, tegnede Rudkøbing Kommune sig for 5000 kr. i aktier.

Prøvekørsel.
Den ene af de 2 store flotte biler der er indkøbt til ruten, ankom til Rudkøbing 24. marts 1917, og den ande ankom om morgenen, dagen efter.
Den 25. marts blev der foretaget prøvekørsel på ruten.
Prøvekørslen forløb på bedste måde. Klokken elleve starte prøvekørslen fra torvet i Rudkøbing og i løbet af en god times tid var endestatione i Lohals nået. Der blev undervejs ikke skiftet gear, hvilket beskrives som at motorerne var meget kraftige.
Bilerne blev leveret af firmaet Kramper & Jørgensen, Horsens. De kostede 16.000 kr. stykket. Bilerne beskrives som store og flotte af nutidens bedste konstuktion. Der var  plads til 14 - 16 passagerer. 12 personer indeni, men pladsen er så rigelig og behagelig, at der let kan være et par stykker mere. Hos Chaufføren er 2 siddepladser.
Omnibusserne er smukt udstyret og med varme.
Søndag den 1. april 1917 begyndte den regelmæssige trafik. Der var i starten 3 bobbeltture, og turen er beregnet til 1 3/4 time, når der skal regnes med ophold ved de forskellige stoppesteder. De usædvanlige høje benzinpriser, der var dengang, på grund af 1. verdenskrig, gjorde, at der måtte tages høje billetpriser.
Kilde: Langelands Avis

29. august var der annonce i avisen: På grund af overordetlige vanskeligheder ved at fremskaffe brændelsolie, udføres fra 1. september kun postturene. Fra Lohals 2,15 efterm. og fra Rudkøbing 5,45 efterm.

Langelandsbanen
1. oktober 1946 overtog banen omnibuskørslen Rudkøbing - Lohals med garageanlæg i Lohals, samt 1 stk. 27 personers diesel-omnibus og 1 stk. 28 personers benzin-omnibus.
Købspris 80.000,00 kr. (Værdi af garage i Lohals 20.000,00 kr.) (B 46/47)

Driftsåret 1946-47
Stigning i antal rejesende på 36,8 %
Stigning i Indtægten på personbefordringen 48,8 %
Den procentvise større stigning i indtægten af personbefordringen end i antallet af rejsende, skyldes dels den fra 1. december 1946 foretagne forhøjelse af billettaksterne på ca. 10% , dels at indtægtsfremgangen særligt falder på omnibuskørslen, der har haft en noget større gennemsnitsindtægt pr. rejsende end banen.
Indtægtsfremgangen falder sammen med overtagelsen af omnibusruten Rudkøbing - Lohals, og etabelering af  kørsel over Haugbølle - Kædeby Haver - Helsned, på ruten Rudkøbing - Ristinge

Læs også:
Gode minder fra LBs busser