1936-02-29 Godkendelse af køb af lastbil

Ministeriet for offentlige Arbejder's godkendelse af køb af ny lastbil til Langelandsbanen i 1936.