1937-12-15 DFA tilbud

I forbindelse med anskaffelse af ny lastbil/lastbilchassis til er statning for Langelandsbanens Chevrolet lastbil fra 1931, fremsendte De Forenede Automobilfabrikker i Odense nedenstående tilbud.