Køretøjer

Præsentation af Langelandsbanen's landevejskøretøjer, såvel busser som lastbiler.