DF Rut


D/F Rut i Bagenkop havn 1913.
(Kilde: Magleby-Bagenkop Lokalhistorisk Forening)

 

Langelands Avis
18. 8. 1911

Bagenkop-Kiel

"Sydfynske Dampskibsselskab" bekendtgør i Dag i, at det fra 1. September aabner den tidligere bebuede daglige Dampskibsforbindelse mellem Bagenkop og Kiel.
Fra Bagenkop afgaar Skibet kl. 6,15 Eftermiddag, og fra Kiel kl. 9,30 formiddag. 
Det bliver som bekendt, "Rut" der indgaar i denne Rute, under Førerskab af hidtilværende Styrmand på "Tranekær", Nielsen
Vi henviser iøvrigt til Bekendtgørelsen

Bekendtgørelse:

Dampskibsruten Bagenkop-Kiel

Fra og med 1. September d. A. aabnes en daglig Dampskibsforbindelse mellem disse Havne med
Afgang fra Bagenkop Kl. 6,15 Efterm.
Afgang fra Kiel Kl. 9,30 Fmd.
Gods og Passagerer medtages (Kreaturer medtages ikke)
Nærmere Oplysninger om Takster osv. faas hos Selskabets Ekspeditører, Hr. Stationsforstander Herner i Bagenkop og Hr. A. Pullich (Firma G. J. Bargum) Kiel, samt paa Selskabets Hovedkontor
Sydfynske Dampskibsselskab

 

Aabning af ruten Bagenkop - Kiel

Langelands Avis 9. 9. 1911

I Dag er Ruten Bagenkop-Kiel aabnet. Damnperen "Rut" afgik fra Kiel 9,30 form. og ankom til Bagenkop 1,40 Em,: altsaa har Turen varet ca. 4 Timer, men det blæser ogsaa i Dag en meget frisk nordvestlig Kuling.
Skibet medhavde en halv Snes Passagerer, der befordres videre af Langelandsbanens Motorvogn. Nogen Ladning medførte "Rut" ikke i Dag, men det skal nok komme.
-- Efter Forlydende ankommer der i Morgen en Del tyske Journalister for at prøve Ruten og bese vor Ø.

 

Langelands Avis
23. oktober 1911

Damper "Rut" Maskinskade.
Kielerfarten indstillet.

Dampskibet "Rut" har i Dag faaet Maskinskade, og farten på Kiel fra Bagenkop har derfor i dag maattet indstilles.
Al Fløden vil blive dirigeret med Aftentoget til Rudkøbing for i Morgen tidlig at afgaa herfra til Kiel med Damper "U. L. B.".

 

Langelands Avis
1. november 1911

Bagenkop - Kiel

Damper "Rut" naaede ikke Bagenkop i Aftes, men indkom først hertil i Morges ved Syvtiden for atter at afgaa til Kiel kl. 9 Form.
Den naar næppe endnu i Dag at indhente de forsømte.

 

Langelands Avis
8. december 1911

Bagenkop - Kiel Ruten

Damper "Rut" udeblevet
Endnu ved 5-tiden var "Rut" ikke kommen til Bagenkop, hvor den ellers ordinært skulle have været kl. c. 1.