MF Langelandsbælt

M/F Langelandsbælt i Nakskov den 16. juli 1962 fotograferet af Holger B. D. Sørensen, der samtidig også indfangede det travle liv på kajen.


M/F Langelandsbælt 'bakker' til kaj i Nakskov.


M/F Langelandsbælt set fra stævnen:


Det Sydfynske Dampskibsselskab's billetsalg.


Billetering og ombordkørsel.

Lidt glimt fra Nakskov havn, hvor der blandt andet blev rangeret lidt rundt med nogle godsvogne.