Hansen, Ejvind

Ejvind Hansen, blev ansat som aspirant ved banen 1. april 1942
Lokomotivfører Ejvind Hansen fremførte det sidste tog på Langelandsbanen, det bestod af motorvognen LB M4 og personvognen LB C22.

Boede: Strandgade, Rudkøbing
Blev ved banens lukning afskediget med pension
Fik børnepension til er hjemmeboende barn