1938-01-12 Bulow tilbud

I forbindelse med anskaffelse af ny lastbil/lastbilchassis til er statning for Langelandsbanens Chevrolet lastbil fra 1931, fremsendte F. Bülow & Co i Odense nedenstående tilbud.