Herner-N A

N. A. Herner er født i 1879.
Han kom fra Fakse Ladeplads, ansat ved anden bane fra 1. 11. 1897
Stationsforstander i Bagenkop, ansat ved Langelandsbanen 1. september 1911. 

Da Bagenkop havde stortrafik

I forbindelse med N. A Herners 70 års i 1949, var der en artiklel i Langelands Avis, hvor han fortæller om sit virke som stationsforstander og ekspeditør for Sydfynske Dampskibsselskab på Bagenkop Station.
Dengang var der fart i trafikken på Tyskland, færgen Rut gik hele året til Kiel med passagerer og fløde til de langelandske mejeriers kernestation i Kiel.
I sommermånederne overtog færgen Agnethe sejla´dsen. der var dage hvor der et par hundrede passagerer, der gik særtog ril Rudkøbing og gæsterne befordres videre til Svendborg eller til Lohals. Sejladsen ril Kiel begyndte før banen åbnede, nemlig 1. september 1911, medens banen først åbnede 5. oktober. Sejlsdsen måtte stoppe i 1914 på grund af 1. verdenskrig. Siden forandres forholdene sig så meget, at sejladsen alderig kom i gang igen. Men dengang var den en god rute, og der var nok at gøre som ekspeditør, som stationsforstander og postekspedient, senere tillige som kgl. vejer og måler og repræsentant for Privatbanernes Kontorforening, som jeg var med til at stifte.