Rudkøbing-Ristinge

Beskrivelse af Rudkøbing-Ristinge ruten

Rute:
Rudkøbing
Statene
Lindelse
Hennetved
Fodslette
Tryggelev
Humble
Havbølle
Kædeby Haver
Helsned
Hesselbjerg
Ristinge

Fra 1. juni 1946 etableres omnibuskørsel over Haugbølle - Kædeby Haver - Helsned (B 46/47)

Køreplanen gyldig fra 1. okrober 1961
2 dobbeltture: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Alle rure kører: Rudkøbing - Statene - Lindelse  x)
                         Hesselbjerg - Risringe
x) Tirsdag og torsdag køres fra Lindelse over Hennetved - Fodslette - Tryggelev - Humble til Hesselbjerg, og modsat vej tilbage
x) Onsdag og fredag køres fra Lindelse over Havbølle - Kædeby Haver - Helsned til Hesselbjerg, og modst vej tilbage
Søn- og helligdage, 3 dobbeltture og 1 enkelttur med afgang fra Ristinge om aftenen, På søn- og helligdage køre der på samme måde, som ovenstående hvor der skiftevis en søndag køres en rute og næste søndag den anden rute.