Strækningen fra Longelse til Helsnedvejen

Strækningen fra Longelse til Helsnedvejen - på den nord/syd gående del af Langelandsbanen.