Personalia

Oversigt over Langelandsbanens personel, samt artikler og historier omkring de personer der havde tilknytning til banen.

Langelands Folkeblad 9. 3. 1911
Pladserne ved Banen opslaas omstaaende ledige. Der er allerede indkommen mange Ansøgere. Efter Forlydende skal Antallet af Ansøgere allerede være omkring 200. Det er da forstaaeligt. at Udvalger frabeder sig personlig henvendelse.

Langelandsbanens personel:


(Sorteret på efternavn)
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U 
V W Y Z Æ Ø Å / Aa


Bemærk: Denne del af siten er stadig under opbygning!
Har du rettelser og/eller tilføjelser bedes du sende dem til: Kontakt@LangelandsbanensVenner.dk.

Læs også:


'Banebørsterne'
Fra Banemand til Banemand

Postgangen