Afskedigelse med pension

Afskedigelse med pension

Ved banes lukning i 1962, blev alle ansatte afskediget med pension. Af de forskellige pensionsbeløb, skulle pensionskassen udrede en del og banens bo (líkvidation) udrede resten. Derudover var der nogle enker og tidligere ansatte, der var pensionerede inde banens lukning.
De ansatte der havde børn under 18 år, blev der udbetalt et tillæg pr. barn.
Pensionen blev opgørt efter forskellieg ordninger:
1) Efter gamment reglement
2) Efter 1946 reglement
3) Efter 1958 reglement
Driftslederen var den der oppebar den største pension på 23.369,00 kr årligt, og den med den korteste ancinitet ca. 1000,00 kr. årligt. De fleste modtog fra 10.000 kr. til 15.000 kr. i årlig pension
Der var til pensionsordningen også knytte ægtefællepension til ordningerne, i tilfælde af død (enkepension)
I pensionstillæg ril børnene blev der udbetalt ca. 1500,00 kr - ca. 2100,00 kr. årligt. Der var en ordning om udbetaling ved begge forældres død