Bach, Jens Karsten

Jens Karsten Bach
Blev ved banens lukning afskediget med pension
Fik børnepension ril et hjemmeboende barn