Borgund H.

H. Borgund
Født 17. september 1885
Ansat ved banen 15. januar 1915
Fra 1. april 1923: Stationsbestyrende baneformand Tryggelev Station (14. lønkl.)
Fra 15. august 1944: Stationsmester Tryggelev Station (13 b lønkl.)
I 1953-54 gav det en årsløn på 3.150 kr.
H. Borgund var ansat på Tryggelev Station til lukningen af banen, og var med sine 77 år, ved lukningen, den ældste stationsmester.
I 1933 var han tæt på at søge sin afsked på grund af svagelighed.