Brock, Laura

Brock, Laura, gift med Rasmus Hansen Brock

Laura Brock var ekspeditrise på Tryggelev Station fra banens start i 1911 og blev ansat sammen med ægtefællen der var Baneformand samme sted.
Laura Brock blev suspenderet fra stillinge i december 1914, og afskediget efterfølgende.
Ægtefællen Rasmus Broch, tog sin afsked fra bane 1. august 1915