Ahlbo, Georg Johannes

Georg Johannes Ahlbo Født i Odense 29. juni 1879.
Gift med Inger Ahlbo, pigenavn Jonassen, født i Borring 26. september 1879
De fik ingen børn sammen men adopterede Ingvor William Lindstrøm, senere Ahlbo
G. J. A. oprindeligt efternavn var Nielsen, men han ændrer navn til Ahlbo, ved bevilling af 13. 05. 1907 fra Københavns overpræsident
Faderen var også ansat ved banerne fra 1882, og var stationsforstander i Frederiksværk ved Hillerød-Frederiksværkbanen, der åbnes 31. 05. 1897
Georg Ahlbo var elev ved Næstved - Præstø Banen pr. 01. 02. 1900
01. 03 1903 ansat ved Varde - Nørre Nebel Jernbane, som revisionsassistent af 1. kl.
Ansat ved Langelandsbanen 01. 02. 1911. Fra 01. 06. 1911 udnævnt til overassistent og bogholder.
Leder af Rudkøbing Station til sin død.
Hans efterfølger H. A. Jørgensen fik titel af stationsforstander.
Georg Ahlbo boede på Rudkøbing Station i den lejlighed på. 1. sal der vender mod nord. 
Her flyttede H. A. Jørgensen ind efter Ahlbo´s død. Jørgensen forblev i lejligheden efter banens lukning og Rudkøbing Kommunes overtagelse af bygningen. Lejligheden er nu en del af Rudkøbing Byhistoriske Arkiv.
Georg Johannes Ahlbo døde den 24. august 1917 af kronisk nyresvigt (uræmi) på professor Rovsings klinik i København, efter et langt og smertefuldt sygeleje.

Inger Ahlbo boede senere i huset "Rosenborg" i Havnegade, hvor hun havde lotterikollektion og fik en beskeden pension fra banen

Jordfærd.
Under ualmindelig stor deltagelse, begravedes i dag fra Rudkøbing Kirke, overassistent Ahlbo.
Kirken var smukt pyntet med lys og grønt, og kisten var dækket med et væld af af kranse, deriblandt mange signerede, bl. a. fra Underofficernes Elevskole, fra Lagelandsbanens bestyrelse, Langelandsbanens funktionærer og Lagelands Bank, i hvilken den afdøde var revisor.
Pastor Christensen talte smukt ud fra ordet "Herrren har gjort alle ting vel", og forrettede jordpåkastelsen.
Kisten bæres af Langelandsbanens funktionærer til graven, ved hvilken den afdødes fader, stationsforstander Ahlbo, Frederiksværk, takkede for den store deltagelse
L. A. 30. 8. 1917.
 

Læs også:
Fra banemand til banemand