Hansen Hakon

Hakon Hansen født 22. marts 1904: Portør ansat ved Langelandsbanen 1. april 1943
Boede ved banens lukning: Teglbakken 9, 5900 Rudkøbing
Gift med Marie. Børn: Jytte, Ole, Helen og Jacob
Blev ved banens lukning afskediget med pension
Fik udbetalt børnepension til 2 børn

Kappe der har tilhørt Hakon Handen, set fra forside og bagside, Indleveret af sønnen Ole Hansen til Langelands Museum (Øhavs Museet) Foto. Mogens Christensen

 Knap fra kappe. Foto: MOgens Christensen

 Kasket fra Langelandsbanen. Den har tilhørt Hakon Hansen og er indleveret til Langelands Museum (Øhavs Museet) af sønnen Ole Hansen. Foto: Mogens Christensen


Hakon og Marie Hansen, ved deres hus på Teglbakken i Rudkøbing
Foto udlånt af datteren Helen Jørgensen