Jensen A. G. Ullitz

A. G. Ullitz Jensen
Blev ved banens lukning afskediget med pension
Fik udbetalt  børnepension til et barn

Redigerede 2 udgaver af bogen: Den Danske Privatbanestand