Jensen, Carl Villiam

Carl Villiam Jensen, født 28. april 1998

C. V. J. blev afskediget fra banen i 1962, med pension