Larsen, Charles Emanuel

Larsen, Charles Emanuel, Født 14. januar 1896

C. E. L. blev afskediget med pensin ved banens lukning, og var den af banens ansatte der fik den højeste pension