Beskrivelser og fortællinger

Beskrivelser og fortællinger om Langelandsbanens personel.

Langelands Folkeblad 9. 3. 1911
Pladserne ved Banen opslaas omstaaende ledige. Der er allerede indkommen mange Ansøgere. Efter Forlydende
skal Antallet af Ansøgere allerede være omkring 200. Det er da forstaaeligt. at Udvalger frabeder sig personlig henvendelse

Pensioner ved banens likvidation pr. 30. 9. 1962

Som følge af banenes likvidation, blev banens ansatte afskediget med pension, efter forskellige ordninger. En del af pensionen skulle pensionskassen udrede, og det resterende skulle boet (Banen i likvidation udrede) Den årlige pension udgjorde fra 23.369,00 kr. til driftsbestyreren og ned til godt 1000,00 kr. til dem med den korteste ancinitet. De fleste der havde være ansat i en årrække, fik typisk mellem 10 - 14.000,00 kr. i årlig pension. De ansatte der havde børn under 18 år, og var med ret til pension,  fik mellem ca. 1500 - ca. 2100,00 kr. om året pr. barn. Til ordningen var også regler om enkepension og pension til børn, hvis begge forældre døde.
Pensionsreglerne var delt op efter:
1) Gammlet reglement.
2) 1946 reglement
3) 1958 reglement