Nilsson, Svend H. J.

Svend H. J. Nilsson, født 9. august 1908


Blev afskediget med pension ved banens lukning i 1962
Børnepenssionstillæg til et hjemmeboende barn under 18 år