Petersen, Jørgen

Jørgen Petersen
Nørrebro, Rudkøbing

J. P. var i 1913 ansat af banen, og var beskæftiget med færdiggørelsen af jordarbejdet.
Ved en arbejdsulukke ved jernbanedæmningen i Krogsbjerg, fik J. P. den 10. januar 1913,knust den venstre overarm mellem arbejdsmaskinen "Harboøre" og en banevogn med jord. Ulykken skete ved at "Harboøre" førtes ind på et forkert spor, I Langelands Avis kunne man samme dag læse, at han den stakkels mand utvivlsomt ville miste armem.
I lang tid efter ulykken, blev der rundt på Langeland af enkeltpersoner og foreninger, samlet penge ind til jørgen Petersen.
Han beholdt armen, men denne kunne efterfølgende ikke bruges, og han flyttede til Lindelse og arbejdede som ringer ved kirken der.