Banemærker

Banemærker

Langelandsbanen havde fra starten egne banemærker, disse blev anvendt på pakker (frimærkepakker) der blev sendt med banen. Banemærkerne blev også anvendt på
pakker sendt med banens Omnibus- og fragtruter, der blev oprettet senere.

Banemærkerne er ud fra de oplysniger vi har kunne finde, trykt hos bogtrykkeriet Schönemann i Nyborg. En del andre baner fik deres banemærker trykt der, og der er i banens papirer fundet oplysninger om, at banen har handlet med firmaet Schönemann.
Når det drejer sig om overtryk, til nye værdier på eksisterende mærker, er det Langelands Centraltrykkeri, der har fortaget disse overtryk (Provisorier)Det meste af banens tryksager og blanketter  blev også trykt der.

Banemærkerne hvis logo tager udgangspunki i Rudkøbings byvåben, var samme motiv på alle værdier i hele perioden banen kørte. Fra 1951 blev en del af mærkerne optrykt i værdi (Provisorier)


Eksempel på Rudkøbing Byvåben, anvendt som mærkat af I & B. The.

Banemærkerne kendes i følgende værdier: Overtrykte (Provisorier)
15 øre grøn/lysegrøn 75 øre på 15 øre grøn
25 øre rød 75 øre på 25 øre rød
35 øre blå 60 øre på 35 øre blå
40 øre grøviolet 50 øre på 40 øre gråviolet
75 øre på 40 øre gråviolet
100 øre på 40 øre gråviolet
45 øre rød 50 øre på 45 øre rød
50 øre blå  
50 øre rød/mørk rød 60 øre på 50 øre rød
75 øre på 50 øre rød
100 øre på 75 øre, ovenstående (dobbeltprovisorie)
60 øre gul 100 øre på 60 øre gul
120 øre på 60 øre gul
125 øre på 60 øre gul
75 øre grøn  
80 øre brun 35 øre på 80 øre brun
90 øre på 80 øre brun
90 øre brun 75 øre på 90 øre brun

Banemærkerne  findes i nogle forskellige farvernuancer, takninger, tryk og overtryksvarianter. Disse er beskrevet nærmere i katalog udgivet af Dansk Fragt- og Banemærkeklub: www.fragtmaerker.dk


Eksempler på de forskellige værdier og farver på banemærkerne

De er flere farvenuancer i mærkerne, ligesom der er en del store og tydelige varianter i mærkerne og varianter i talle på overtrykkene.


Banemærke provisorie, først overtrykt  fra 50 øre til 75 øre, derefter overtrykt til 100 øre.Begge overtryk blev foretaget i 1962, kort før banens lukning, så der må de sidste måneder havde manglet 100 øres banemærker. Flere andre værdier blev i 1961 overtrykt til 100 øre.

Anvendelse af banemærker


Banemærkerne blev påklæbet pakker (Pakker som banen betegnede som frimærkepakker) oftest direkte på pakken. Banemærkerne er derfor tit  beskadigede, efter denne opklæbning. Der findes mange forskellige afstemplinger af banemærkerne, nogle stempler med dato, og andre uden, som disse der er stemplet Humble.


Nogle af mærkerne blev påklæbet manilamærker, som dette sendt fra Verner Kær Nielsen, Nordernbro, der drev købmandsforretning og handlede med kul og brændsel. Kul og brændselslagret var i det gamle opsamlingshus til grise på Nordenbro Station.Verner Kær Nielsen var en stor kunde ved banen


Manilamærke fra købmand Ernst Koch Humble, sendt til V. F. Petersen Svendborg, der drev angrosfroortning med isenkram.  Ernst Kochs forretning eksisteres stadig under navnet Super Spar (Ole Mogensen)´


Asger Rasmussen havde købmandsforretning i Simmerbølle. Forretningen lå ud til landevejen, på hjørnet lige overfor kirken: Pakken der har hørt til manilamærket, er fragtet med en af banens rutebiler.


Eksempler på poststempler brugt på banemærker.
På stationerne foregik såvel post- som baneekspedition i samme lokale, og det var samme person (ekspeditrise) der varetog alle opgaver. Derfor er det ikke ualmindeligt at finde postvæsnets stempler på banemærkerne. Frimærker annuleret med banens stempler kan også forekomme.Eksemplere på banemærker anvendt på pakker, sendt med Langelandsbanens Omnibusruter


I en periode kørte Frits Johansen (Autoværkstedet Standard) Rutebilkørsel på strækningen Rudkøbing - Lohals. Ruten med biler og garage i Lohals, blev overtaget af Langelandsbanen i 1946, for 80.000,00 kr.
De viste rutebilmærker har tilhørt sønnen, der også hed Frits Johansen, og drev autoværkstedet Standard sammen med en broder der hed Poul.


Taksttabel for Frimærkepakker, der alene skulle sendes med ruten , som Fruts Johansen drev, og dels for Frimærkepakker der skulle sendes med ruten +  langelandsbanen (Side fra rutens køreplan 1940) 
Værkstedet Standard der ligger ved siden af banegården i Rudkøbing, blev bygget på jord, som blev købt af Langelandsbanen.