Postkort

Postkort


Flere af Langelands forelæggere af postkort, var tidligt ude og fotograferede alle stationer. og en del af det kørende materiel, så der kunne fremstilles postkort, de var klar  til banens åbning. Disse postkrfforlæggere  var bl. a. Andreas Brandt og Jensen-Tusch.Rudkøbing Færgehavn
Motiv fra Rudkøbing Færgehavn, omkring 1950. Færgerne Langeland og Egeskov i færgelejerne. Motorvog i færd med at køre vogne om bord på Langeland, og skinnebus ved færge trinbræt (De første skinnebusser belv indkøbt i 1948)
Postkort: Stenders ForlagFærgen Egeskov i Rudkøbing færgehavn: Færgerne Egeskov og A. L. B. (Søstreskibe)besejldede ruterne Svendborg-Rudkøbing-Strynø-Marstal, medens jernbanefærgen Langeland udelukkende besejlde ruten Svendborg-Rudkøing og kunne medtage indtil 6 jernbanevogne. Sporet der løber hen langs Sydfynske Dampselskabs pakhus (SPDS) er et af de mange private spor der blev anlagt i forbindelse med banen
Kortet er sendt fra Lohals 1961.
Postkort: Georg E. Jensens Eftf.Udsigt over sporanlægget i Rudkøbing Færgehavn. Hele området er opfyldt, med oppumpet sand, og stod færdigt i 1926. Med indsættelsen af jernbanefærgen Langeland, betød det at der kunne transporteres jernbanevogne til og fra øen. Det fik bl. a. stor betydning for sukkerroedyrkningen. Fotoet til postkortet er taget fra LFK´s bygning, nu Løves Pakhus. Langelands Frøavls Kompani (LFK), havde bygninger på Rue i Rudkøbing, men da disse brændte i 1933, blev bygningen på havnen opfført. Sporet der ses forest, til venstre i billedet, er LFK´s sidespor.
Kortet er ubrugt.
Postkort: Langelands PapirlagerJernbanefærgen Langeland i Rudkøbing Færgehavn. Sydfynske Dampskibsselskabs (DFDS) smukke ventesal midt i billedet og til højre kontor- og pakhusbygningen. I baggrunden ses LFK´s bygning, nu Løves Pakhus
Kortet er ubrugt
Postkort: C. A. Sørensens BoghandelUdsigt over Nordre Havnebassing i Rudkøbing, med havnespor og drejeskive til venstre i billedet. Forrest Langelands Korns bygninger, Midt i billedet ses stationsbygning og skinneanlæg. Til højre for stationsbygningen ligger autoværkstedet Standard, der ejedes af Frits Johansen. Langelandsbanen købte rutebilruten Rudkøbing - Lohals af Frits Johansen, og Frits Johansen købte jord til garage og værkstedsbygninger af Langelandsbaneb
Kortet er sendt 1965
Postkort: Luftfoto, Sylvest.Midtermolen i Rudkøbing havn. Til venstre ses Vemmenæsfærgen, ruten Rudkøbing - Vemmenæs. Ruten blev åbnet i 1925. Ved Siødæmninmgens åbning i 1959, blev ruten omlagt så den sejlede Rudkøbing - Siø. Ruten belev nedlagt ved Langelandsbroens åbning 10 november 1962
Til højre ses færge, og langs hestevogn ses trollispor, der blev anlagt samtidig med banen åbning. Udgiften til trollispor og 2 vogne blev delt mellem DFDS og Langelandsbanen.
Ventesalen midt på molen,blev redrevet og genopført som beboelse på Bellevue i Rudkøbing
Kortet er dateret 1931
Postkort. C Jenssen-TuschHavnegade i Rudkøbing med stationsbygning og tog ved perron.
Kortet er brugt i 1918
Postkort: C. Jensen-Tusch

 

Rudkøbing station set fra Havnegade
Kortet er brugt midt i fyrrene
Postkort: C. Jensen-TuschRudkøbing Banegården. Sidebygning og mur med indgang er fjernet på begge sider af stationsbygningen, så der i dag "kun" står selve stationsbygningen.
Ubrugt kort
Postkort: Georg E. Jensens efterf.Rudkøbing Banegaard. Kortet er brugt 1913. Banegaarden er opført på en del af den store opfyldning der var nødvendig for anlægget ef banen. Opførelsen blev forsinket af flere årsager. Der var vanskeligheder med opførelsen på opfyldt område og undervejs strejkede håndværkerne.
Postkort: H Schmidt, OdenseRudkøbing Jernbanestation. Ubrugt kort
Postkort: C Jensen-TuschSkrøbelev Station. Ubrugt kort.
Hovedsporet gik fra Rudkøbing til Bagenkop, med sidesport fra Skrøbelev til Spodsbjerg
Postkort: C. Jensen-TuschKrogsbjerg Station var mindre en de øvrige landstationer, Den havde ingen postekspedition, og der kørte ingen  postbude ud fra stationen.
Postkort C. Jensen-TuschLindelse Station
Kortet brugt 1923. Bemærk den smukke portal i plankeværket. Plankeværkerne blev senere erstattet af træer med kantklippede trækroner
Postkort H. Schmidt, Odense


Humble Station.
Genoptryk af postkort, ubrugt
På kortet ses Kielerekspresse, sammensat af lokomotiv LB 1, Pakkevogn E 41 og bænkevogn J 146. Færgen Bagenkop - Kiel sejlde en dobbelttur dagligt, med afgang fra Bagenkop eftermiddag og fra Kiel morgen.Humble Station.
Kortet er sendt fra Humble 14. 4. 1912.
Som det ses til højre i kortet, arbejdes der stadig på anlægningen af banen, da billedet er taget.
Postkort: C. Jensen-TuschBagenkop Station.
Kortet er ubrugt
Postkort: C. Jensen-Tusch.Bagenkop.
Sporet der gik fra stationen til havnen, med Bagenkop Station i baggrunden.
Postkort: Hans Jørgensen, BagenkopBagenkop Havn.
Ubrugt kort.
Midt i billedet færgen til Kiel. På kajen en af banens kølevogne, der samlede fløde ind. Fløden blev om eftermiddagen sejlet til Kiel, hvor Midt- og Sydlangelandske mejerier i fællesskab havde opført en kærnecentral, Så kunne friskkærnet smør leveres ud i Kiel om morgenen. Denne sejlads med fløde startede ved banens åbning, og stoppede igen i 1917, på grund af ændret tysk lovgivning. Banen havde i 1914 en fragtindtægt på ca. 10.000 kr. ærligt ved transport af fløde.
Postkort: Hans Jørgensen, BagenkopMidtermolen i Bagenkop
Ubrugt kort.
På kortet ses sporene på midtermolen i Bagenkop
Postkort: CS eneret 88618