Rodekasse

Dansk Jerbane Klubs udflugt til Langelandsbanen 26 august 1962

 

Næsten 100 deltog i denne udflugt, halvdelsen kom fra Sjællang og den anden halvdel kom fra Fyn, Lolland og Jylland
Omkring halvdelen af deltagere havde fotografiapparater med, og der blev taget mange billeder på turen og af banens materiel, der var trukket ud af remisen til fotografering. Derfor findes der mange billeder netop fra denne udflugt.
LB 3 der på det tidspunkt stadig stod i remisen, var i fin stand udvendigt, men havde det mindre godt invendigt. Så det var ikke muligt at få der opfyret, så en mindre tur med lokomotivet blev udelukket.
Et udflugtstog bestående af M3, C21C22 og M4, kørte udflugten der først gik til Spodsbjerg, derefter tilbage til Skrøbelev. Der var 2 motorvogne, så toget ikke behøvede en ekstra tur til Rudkøbing for at vende motorvogn (rebroussere). Toget fortsatte derefter til Bagenkop, der blev  stoppet  ved alle stationer og trinbrætter på hele turen, dog ikke Søndenbro Station af "militære årsager", Stationen lå for tæt ved Langelandsfortet, med radaranlæg placeret på de nærdliggende bakker, så fotografering i området omkring fortet var forbudt. Dette udflugtstog er måske det eneste tog i hele banens historie, der har kørt strækningen Spodsbjerg - Bagenkop direkte.
DJK havde før udflugtsdagen ført forhandlinger med Langelandsbanen om køb af materiel, og på selve dagen blev disse køb afsluttet.
Motorvogn M1 og personvogn C21, blev købt og  begge har i perioder kørt på Maribo-Bandholm Veteranbane.
M1 ejes i dag af Jernbanemuseet og henstår i remise i Næstved.
C21 er under restaurering af Dansk Jernbane Klub, og henstår i remise i Maribo.
Efter oplysningerne  i Jernbane-Bladet september 1962, hvorfra  de fleste af ovenstående oplysninger er hentet,
I artiklen skriver  P. Thomassen, at også motordræsine, Ford T 1929 blev overladt til DJK. Motordræsinens vidre skæbne er ukendt.

 

Dødsulykke


Moterfører Carl Breumomkom ved arbejdsulykke på banen den 26. februar 1942

Om ukykken skrev Langelandsbanens bestyrelse følgende til: Ministeriet for offentlige arbejder.

    "Hermed skal man tillade sig at indberette. at Motorføren i Tog 8 fredag d. 26´ds. , Motorfører C. Breaum, Rudkøbing, blev dræbt Kl. ca. 12,55 under Togets Fremførelse paa Banelinien mellem Tryggelev og Humble St.
     Under Kørslen mellem nævnte Stationer bemærkede Motorføreren, at Vandet i Motorvognens Centralvarmeanlæg begyndte at koge, hvorfor han anmodede Togbetjenten om at overtage Føringen af Toget, medens han gik ud på Vognens Trinbrædt for at lukke Varmekedlens Askeluge, der stod aaben og som var Aarsagen til at Vandet kogte.
      Varmekdlen er anbragt på Siden af Motorvognen under Vognbundern umiddelbart bag Førerrummets Trinbrædt og under Forsøget på at lukke Askelugen er Motorføreren enten ramt af Vogendøren, som kan være stødt mod snevolden i den Udgravning, Toget netop passerede, eller ogsaa har han midstet Fodfæstet. Motorføreren er derefter slynget ned mellem Motorvognen og Snevolden, der har trykket ham ind i Sporet, hvorefter Motorvognens begerste Hjulsæt samt de efterfølgende 3 Vogne er kørt over ham.
        Ulykken maa alene skyldes Motorførerens Uforsigtighed ved under Kørslen at gaa ud på Trinbrædtet
        Ulykken er anmeldt til Politiet."

Samme eftermiddag kunne man læse om ulykken i de lokale aviserUniformer og andet udstyr til banens ansatte

Kappe og uniformsknap. Kappen har tilhørt Hakon Hansen, og er indleveret til Langelands Museun (Øhavs Museet) af sønnen Ole Hansen
Banekasket der har tilhørt Hakon Hansen. Den er indleveret til Langelands Museum (Øhqavs museet) af sønnen Ole Hansen.Banefløjer der har tilhørt Valdemar Petersen. Langelands Museum (Øhavs Museet)

Busdrift på Rudkøbing - Tranekær - Lohals ruten


C. G. Larsen drev ruten: Lohals - Bilen. Der er fundet annoncer i aviserne fra 1915. Der var 3 ugentlige dobbeltture, tirsdag, torsdag og lørdag, med afgang fra Lohals kl 08,30, og retur fra Rudkøbing kl. 15,00. Der blev opfordret til at der så vidt muligt blev bestilt plads gennem rlf. 15 Lohals

Fra d. 14. december 1915 til 24. december 1915, var der 1 dobbelttur hver dag.

Auromobilkørsel på Nordlangeland
29. 3. 1916 blev der holdt møde med deltagelse af 30 borgere på Hotel Langeland. Forpagter Fabrisius Korsebølle, fremlagde forslag til start af et aktieselskab, med det formål at etablere en regelmæssig automobilkørsel mellem Rudkøbing og Nordlangeland.
Det var ikke hensigten at automobilruten skulle være en sten i vejen for den planlagte nordbane, men kun fremskaffe gode trafikforhold, da man dengang mente, at der ville gå 6 - 7 år inden nordbanen kom. De fremmødte, heraf flere repræsentanter for byens handelsstand, stillede sig velvillige. Dog måtte forbindelsen på ingen måde kunne blive en hindring for den planlagte nordbane. Der blev stillet forslag om et samarbejde med jernbaneudvalgets mand, der vant tilslutning. Der blev regnet med tilskud fra postvæsnet og de interesserede kommuner.