Damplokomotiv nr. 1

Damplokomotiv nr. 1

Bygget hosHenschel & Sohn fra Kassel i Tyskland, byggenummer 10311.

4. august 1937: Driftingenør A. Bülow konstaterer i sin månedsrapport:
"Lokomotiv Nr. 1 er taget paa Værksted til indvendigt eftersyn og afdækket Kedelprøve. Der er fremkommet en Revne i Fyrboksen, der ligesom de andre Lokomotivers ikke har været udvekslet siden Anskaffelsen."

10. oktober 1937: Driftingenør A. Bülow konstaterer i sin månedsrapport:
"Lokomotiv Nr. 1 var trykprøvet efter indvendigt Eftersyn, og havde faaet forskellige reparationer bl.a. af Gangtøj og Lejer samt nye hjulbandager."

7. december 1937: Driftingenør A. Bülow konstaterer i sin månedsrapport:
"Lokomotiv Nr. 1 var på værksted, og forventes færdigrepareret i de nærmeste Dage."

7. februar 1938: Driftingenør A. Bülow konstaterer i sin månedsrapport:
"Lokomotiv Nr. 1 var Færdigrepareret og klar til Prøvekørsel."

18. maj 1938: Driftingenør A. Bülow konstaterer i sin månedsrapport:
"Lokomotiv Nr. 1 var udgaaet fra Værkstedet."

1939: Konstateret driftsklar