Skinnebil - inspektionsbil

Skinnebil - inspektionsbil - motordræsine

18. maj 1938: Driftingenør A. Bülow konstaterer i sin månedsrapport:
"Motordræsinen, som også benyttes til faste Ture med Postbefordring, trænger til Hovedreparation. Der er, af Hensyn til den paabudte Isolering af Dræsinen, nu indkøbt nye Hjul, men det kunde dog tages under Overvejelse eventuelt at anskaffe en ny Dræsine med et effektivt Bremsesystem.