Bagenkop havnespor

Bagenkop's havnespor udgik i lige forlængelse af perronsporet på stationen, og slog et blødt højresving på vejen ned mod havnen, hvor det endte som to spor på midtermolen.


Postkort der viser Bagenkop by, med banelinjen/havnesporet løbende fra stationen i øverste højre hjørne ud mod havnen i venstre side.
(Arkiv: Aase og Eli Elnegaard)


Postkort der viser havnesporets udkørsel fra Bagenkop station, hvis sydlige gavl ses i baggrunden.
(Arkiv: Aase og Eli Elnegaard)


(Foto: Det Kongelige Bibliotek)


(Foto: Det kongelige Bibliotek)


Postkort der viser hvordan havnesporet i sin tid krydsede Østergade.
(Arkiv: Aase og Eli Elnegaard)


Postkort der viser midtermolen i Bagenkop havn med de to jernbanespor, som det tydeligt kan ses, var de ikke lige lange!
(Postkort mærket: "CS - Eneret 88618"  /  Arkiv: Mogens Christensen)