Møllemose trinbræt


Møllemose trinbræt

Afstand: ? kilometer fra Rudkøbing Station
Byggeoplysninger: Anlagt i 1926.
Byggeår: 1926
Postfunktion: Ingen postfunktion
Banepakker: Ingen postfunktion
Historie/Bemærkninger: ?Langelands Avis

2. november 1911


"Pas paa Toget"

Denne velkendte Advarsel kunde paa vejen ved Møllemose passende forandres til:
                                                "Pas paa, du ikke vælter"
thi dertil egner Overkørslen over Banen sig ubemærket.
Toget passer saamænd nok paa sig selv 
Flere Vejfarende