Nordenbro station

Nordenbro
Afstand: 22,7 kilometer fra Rudkøbing station
Byggeoplysninger: Arkitekt: Helge Bojsen Møller (1874-1946) fra København.
Byggeår: 1910
Postfunktion:
1890 - 1911: Brevsamlingssted underlagt Humble Posthus. Ved banens åbning var brevsamlingsstedet hos: Enkefru A. Nielsen
1911 - 1916: Jernbanebrevsamlingssted,
1916 - 1970: Postekspedition
Fra 1. 4. 1934 underlagt Rudkøbing Posthus
1970: Nedlagt 30. 4.


1906 -1911 Stjernestempel:

Eks. på stjernestempel Nordenbro, bemærk stemplet har "kun" været i anvendelse i omkring 5 år. (1906 - 1911)
Fra 1. 11. 1911 Brotypestempler:

Brotypestempel Nordenbro, der findes i 5 forskellige typer. Det sidste stempel er dog først anvendt efter banens lukning.

   
Banepakke ekspedition: Der kunne sendes og modtages banepakker på stationen.
 
Eksempel på banemærker anvendt på manillamærke. Verner Kær Nielsen, havde Købmandsforrretning i Nordenbro, samt kul og brændselshandel.
Se: kul og brændselshandel.


Banemærker med poststempel Nordenbro. På de små stationer, var det ekspeditriserne der stod for såvel postekspedition, forsendelse af banepakker, biletsalg m. v. Alt foregik i samme lokale (skrivebord), så det er ikke ualmindeligt at se poststempler anvendt på banemærker. Mere sjældet ses banens stempler på frimærker, men eksempler på dette kendes også. Se også: Banemærker og takster

Det originale stations skilt fra Nordenbro station er heldigvis bevaret, og befinder sig (2012) i privat eje.
(Foto: Arne Nielsen - 2012)

Foto: Det Kongelige Bibliotek
(Foto: Det Kongelige Bibliotek - 1950)


(Foto: Thyge Toylsbjerg-Petersen - juni 1960)

Nordenbro station havde allerede fra banens åbning sidespor, to pakhuse foruden selve stationsbygningen med tilhørende perron.

Derudover var der anlagt et spor umiddelbart nord for stationsbygningen, der i sydøstlig retning gik hen mod Nordenbro mølle.
Dette spor blev fjernet cirka 1950.


Vejviser til Nordenbro station.
(Foto: Britta Andersen - 2012)Stationsbygningen med toiletbygningen til venstre. Bemærk den 'lave' placering af stationsskiltet på bygningen.
(Fotos: Holger B. D. Sørensen - 4. september 1962)


En af de tidligste køreplaner fra Nordenbro station, den er udført som emaljeskilt, ligesom selve stationsskiltet øverst på denne side.
(Foto: Arne Nielsen - 2012)

I forlængelse af stationsbygningen (i sydlig retning) lå et lille pakhus, og modsat stationen lå et større pakhus.
Det lille pakhus er forlængst revet ned, mens det store endnu findes (2012), dette benyttes nu af Borgerforeningen til blandt andet loppemarked og Sankt Hans middag/-fest.Nordenbro stations lille pakhus.
(Fotos: Holger B. D. Sørensen - 4. september 1962)


Nordenbro stations store pakhus. Dette pakhus havde ikke direkte sporforbindelse, men lå placeret langs den grusbelagte læssevej.
(Foto: Holger B. D. Sørensen - 4. september 1962)


Den sydlige indkørsel til Nordenbro station, vejen der krydser banelinjen er Skolestræde.
(Foto: Holger B. D. Sørensen - 4. september 1962)


Vej forgreningen hvor Banevænget går op mod Nordenbro station fra Skolestræde.
(Foto: Holger B. D. Sørensen - 4. september 1962)

Foruden de bygninger der tilhørte Langelandsbanen, lå der yderligere et par bygningsværker på eller ved stations område, det var kul og brændehandlen, frysehuset og møllesporet.

Læs mere om:
Møllesporet
Kul og brændehandlen
Frysehuset