Møllesporet i Nordenbro

Umiddelbart nord for Nordenbro station udgik et spor i retning mod Nordenbro Mølle (i sydøstlig retning), så varer til og fra møllen ikke behøvede at passerer gennem pakhuset 'nede' på stationen.
Møllesporet blev nedlagt og fjernet omkring 1950.


Nordenbro Mølle - Langelandskorn.
(Foto: Holger B. D. Sørensen - 4. september 1962)