Rudkøbing Havn og færgeleje

Rudkøbing Havn og færgeleje

LB M1 rangerer ved færgen.
(Foto: Thyge Toylsbjerg-Petersen - juni 1960)

 

 


Havneområdet i Rudkøbing. Postkortmotiv med søndre havnebassing nederst og nodre øverst. Bemærk de mange togvogne på havneområdet. Til højre for "Langelands Korn" ses stationsbygningen. Lige udenfor billedets højre side var søndre drejeskive og i øvre højre hjørne Nordre bassin var nordre drejeskive med spor hen foran kulkranen.
Færgesporet kan lige anes fra stationen og hen foran toldbygningen yderst til højre (Langelands Papirlager ca. 1950) Foto må være taget fra LFK´s bygning, se tilsvarende billed . Færgehavn, trinbræt


Foto: Holger B. D. Sørensen
Sporet der gik om langs Bellevue, og sluttede på den anden side af Standbakkens udminding i Bellevue. Til venstre i billedet ses gammel tjæreovn, til brug ved kogning/tjæring af fiskegarn. Til venstre ses Dam Hansens Fiskerhus til opbevaring af garn og fiskeredskaber, fiskehuset står stadig ved stranden men er flyttet længere hen mod havnen. Der stod ofte banevogne opmaginiseret på sporet først i billedet, Sneploven har også stået der om sommeren.

Foro: Holger B. D. Sørensen
Sporet langs Bellevue i Rudkøbing. I baggrunden ses til højre Langelands Andels Svineslagteri, med en banevogn ved aflæsningsrampen, banen transporterede en del dyr til salgtning på slagteriet. Indtil slagteriet blev bygget i 1933, blev svin og kreaturer sendt til Svendborg og Faaborg til slagtning.

Foto: Holger B. D. Sørensen
Rudkøbing Færgehavn, Den lave bygning forrest er Sydfynske Dampskibsselskabs kontor- og pakhusbygning. Den høje bygning begved er LFK´s bygning. Langelands Frøavla Kompagnis bygninger på Rue i Rudkøbing brændte i 1933, og i 1934 opførtes en ny lager- og kontorbygning på Rudkøbing havn. Sporet hen meod den åbne port, er læssespor til LFK, og blev anlagt for LFK´s regning