Remise og baneområde

Tankstander til motorvogne og skinnebusser

På baneterrænet ved remiseområdet stod en Shell tankstander, der benyttede til Langelandsbanens motorvogne og skinnebusser, og det var en stander af en lidt speciel udformning som det se på Holger B. D. Sørensen's billede fra 4. september 1962.

Billed: Holger B. D. Sørensen
Udkørsel fra Rudkøbing. Overskæringen med lyssignaler er ved Kastanievej. Til højre i billedet, bag træerne ligger Rudkøbing Kommuneskole.Billed: Holger B. D. Sørensen 1962
Rudkøbing pakhus: Pakhuset er ligesom banens øvrige bygninger tegnet af Helge Boysen-Møller. Pakhuset lå ud til Havnegade. Bag pakhuset ses Shell´s olie og benzin tanke. I garagen ved siden af pakhuset ses banens lastbil O 12 435, der blev anvendt til transport af grise  til Langelands Andels Svineslagteri. Bemærk grimerne der hænger bagpå bilen. Disse grimer fik grisene over hoverne, med en trvæstang gennem munden, så de ikke kunne bide hinanden under trandporten.


Billed: Holger B. D. Sørensen 1962
Remisen på reangerområdet ved stationen I Rudkøbing, remisen er opført på opfyldt område, jorden til opfyldningen kom fra udgavningen af Kohavebakken og Hyrdrbakke, hvor banens eneste viadukt blev bygget.  Foran remisen ses den ene af banens 3 lokomotiv drejesliver. De 2 øvrige var i Spodsbjerg og i Bagenkop. Derudover var der 2 vogndrejeskiver på havneområdet i Rudkøbing Havn.

De 3  9 meter lokomotivdrejeskiver blev leveret af De Forenede Jernsrøberier, samlet pris 9.000,00 kr.
De 2 vogndrejeskiver på havnen blev leveret af Møller og Jochumsen, samletv pris 4.762,75 kr.
Kilde. Bevillingshavernes protokolBilled: Holger B. D. Sørensen 1962
Remisen er som banens øvrige bygninger, tegnet af arkitekt Helge Bojsen-Møller. Ved opførelsen som murermester Johs Petersen, Nyborg stod for, så de lokale til med nogen skepsis. Der blev støbt fundamnet, og ovenpå dette blev der rejst en samlet kunstuktion, stolper og tag ud i et. En konstruktion, der mest af alt minder om de moderne halbuer. Der blev så muret udenpå stolperne  og taget blev lagt på. Murermester Johs. Petersen, kom ikke til at fuldføre arbejdet. Ved en storm natten mellem 5. og 6. november væltede den søndre gavl. (det er søndre gavl der ses på biledet)
Efter den hændelse med en væltet gavl, bad bevillingshaverne arkitekt Møller, om at finde andre håndværkere til færdiggørelsen af remisen, og søge forhandling  med  murermester Johs. Petersen, omkring betaling.


Billed: Holger B. D. Sørensen 1962
På billedet ses banens portalkran og side læsserampe i Rudkøbing. Bagerst ses Odense Ægforretning, og bag denne bygning lå Dansk Andels Ægforretning.


Billed: Holger B. D. Sørensenn 1962
Remise RudkøbingBilled: Holger B. D. Sørensen
Skinnebus remise, Rudkøbing


Billed: Holger B. D. Sørensen 1962
Sporsliftelanterne, Rudkøbing sporområde: I baggrunden ses Shell´s tanke til olie og benzin. Gavlen til højre for tankene er banens garage til busser.


 Billed Holger B. D. Sørensen 1962,
Rudkøbing vandkran og drejeskive


Billed: Holger B. D. Sørnesen 1962
Rudkøbing sporområde mellem stationsbygning og remise


Billed: Holger B. D. Sørensen 1962
Rudkøbing sporområde mellem remise og Kastanievejens trinbræt. Til højre i billedet ses Havnegade, og baggerst ses taget af Rudkøbing Kommuneskole