Skrøbelev station


Skrøbelev station
Afstand: 4,1 kilometer fra Rudkøbing Station
Byggeoplysninger: Arkitekt Helge Bojsen Møller (1874-1946) fra København.
Bygningerne blev blev påført af firmaet Johannes Petersen fra Nyborg.
Bygningskonduktør på projektet var J. Bruun.
Byggeår: 1910
Postfunktion:
1911 - 1916: Jernbanebrevsamlingssted
1916 - 1962: Postekspedition
1962: Postfunktion nedlagt
Banepakker: Der kunne sendes og modtages banepakker på stationen.
Historie/Bemærkninger: ?Historie/Bemærkninger: XX

Skrøbelev station var forgrenings station mod henholdsvis Spodsbjerg og Bagenkop, og var derfor udstyret med krydsnings spor.

Foto: Det Kongelige Bibliotek
(Foto: Det Kongelige Bibliotek - 1950)

Foto: Det Kongelige Bibliotek
Forgreningen øst for Skrøbbelev station, hvor de 'øverste' sport fortsætter østpå til Spodsbjerg, mens det nederste' spor drejer sydpå mod Bagenkop.
(Foto: Det Kongelige Bibliotek - 1950)


Skrøbelev station set imod vest.
(Foto: Thyge Toylsbjerg-Petersen - juni 1960)